Deep Learning DevOps

Location

Linköping

Apply by

2022-06-08

Hybrid

SICK is a world-leading supplier of sensors and sensor solutions for industrial applications. We have more than 10,000 employees in 50 countries and our head office is located in Freiburg, Germany. SICK in Linköping is an innovation center for Machine Vision and we are 85 committed employees with a great interest in software development, image analysis and visualization. For more than 35 years, we at SICK in Linköping have successfully developed and delivered software for technology-leading products in 2D and 3D vision, as well as system solutions for e.g., robot control and quality control.

 • Do you know cloud DevOps, Python and maybe Typescript?
 • Are you curious about or interested in Deep Learning?
 • Are you looking for challenges in a great workplace with technology and innovation that will be used all over the world?

Then a role as a developer in our Deep Learning Cloud team at SICK Linköping may be the right one for you!

About the job

The group we are looking to reinforce works with various aspects of Deep Learning, from the development of new network architectures, cloud services for advanced data management and training of deep networks to hardware-accelerated inference on our built-in industrial cameras and systems. The team is a specialist team that works internationally with colleagues, especially in Germany.

This role focuses on development of an annotation and training service that is hosted centrally and in the cloud. The tasks include new development, DevOps and quality assurance of these tools and services for Deep Learning.

We are looking for you who

 • Likes working in a self-directed team with close dialogue with product management and other teams.
 • Is driven by developing new and exciting technology and making it accessible to people without deep prior knowledge. 
 • Is curious about Deep Learning, or maybe even has experience in the field.
 • You should have knowledge in the operation and development of cloud solutions. We use Docker, Kubernetes, Python and Angular to develop our cloud services and knowledge in these technologies is therefore advantageous.

We can offer you

 • Work with modern and interesting technologies and tools.
 • Possibility to have a considerable influence on the development path.
 • A truly friendly workplace where emphasis is placed on a culture of low prestige and helping each other. It’s important for us to have fun at work!
 • We are at the forefront of innovation and development by always testing new things.

SICK is an international company and contact with developers all over the world is a natural part of the work. At SICK Linköping we are very proud of our work to be a healthy and attractive workplace. For several years, most recently in 2021, we have been named one of Sweden's best workplaces according to the survey Great Place to Work. We work actively to reduce our climate footprint and we engage in various ways to contribute to society and increase diversity and well-being in our workplace.

Curious about our Deep Learning tools and solution?

Have a look at the links below:

https://dstudio.cloud.sick.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Us-dSCfUKw
https://www.youtube.com/watch?v=5RaFXHs1qyg
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3nb_6MQgg
https://www.youtube.com/watch?v=H5KSeOPVb88
https://www.youtube.com/watch?v=tiAsmnsJqw0

For more information about the position contact:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.se, 013-36 21 41,

or

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, 0739-209950.

Please submit your application no later than 2022-06-08! We make ongoing selections and appoint the position as soon as we have found the right person.

SICK är en världsledande leverantör av sensorer och sensorlösningar för industriella tillämpningar. Vi är ca 10 000 anställda i 50 länder och vårt huvudkontor ligger i Freiburg, Tyskland. SICK i Linköping är ett innovationscenter för Machine Vision och vi är 85 engagerade medarbetare med stort intresse för mjukvaruutveckling, bildanalys och visualisering. I mer än 35 år har vi på SICK i Linköping framgångsrikt utvecklat och levererat mjukvara för teknikledande produkter inom 2D och 3D vision, liksom systemlösningar för t.ex. robotstyrning och kvalitetskontroll.

 • Kan du molnlösningar, DevOps, Python och kanske Typescript?
 • Är du nyfiken på eller intresserad av Deep Learning?
 • Letar du efter utmaningar på en riktigt bra arbetsplats med teknik och innovation som kommer till användning över hela världen?

Då kan en roll som utvecklare av Deep Learning-lösningar i vårt molnteam på SICK Linköping vara den rätta för dig!

Om jobbet

Gruppen vi söker förstärkning till arbetar med olika aspekter av Deep Learning, från utveckling av nya nätverksarkitekturer, cloudtjänster för avancerad datahantering och träning av djupa nätverk till hårdvaruaccelererad inferens på våra inbyggda industriella kameror och system. Teamet är ett specialistteam som arbetar internationellt med kollegor i framförallt Tyskland.

Rollen fokuserar på utveckling av ett annoterings- och träningsverktyg som exekveras centralt och i molnet. I arbetsuppgifterna ingår nyutveckling, DevOps och kvalitétssäkring av dessa verktyg och tjänster för Deep Learning.

Vi söker dig som

 • Gillar av att arbeta i ett självstyrande team med nära dialog med kravställare och andra team. Drivs av att utveckla ny och spännande teknologi och tillgängliggöra den för personer utan djupa förkunskaper.
 • Är nyfiken på Deep Learning eller kanske rent av besitter erfarenheter inom området.
 • Du bör ha kunskaper inom drift och utveckling av molnlösningar. Vi använder oss av Docker, Kubernetes, Python och Angular för att utveckla våra molntjänster och kunskaper inom dessa teknologier är därför meriterande.

Vi kan erbjuda dig

 • Ett arbete med moderna och intressanta teknologier och verktyg.
 • Betydande möjlighet att vara med och påverka vägen framåt.
 • En arbetsplats där det verkligen läggs vikt vid en kultur av prestigelöshet och att hjälpa varandra. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet!
 • Vi ligger i framkant av innovation och utveckling genom att alltid testa nya saker.

SICK är ett internationellt företag och kontakt med utvecklare över hela världen är en naturlig del i arbetet. Vi på SICK Linköping är mycket stolta över vårt arbete med att vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Under flera år, nu senast 2021, har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt undersökningen Great Place to Work. Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och vi engagerar oss på olika sätt för att bidra till samhället och öka mångfalden och trivseln på vår arbetsplats.

Nyfiken på våra verktyg och lösningar för Deep Learning?

Kolla in nedan länkar:

https://dstudio.cloud.sick.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Us-dSCfUKw
https://www.youtube.com/watch?v=5RaFXHs1qyg
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3nb_6MQgg
https://www.youtube.com/watch?v=H5KSeOPVb88
https://www.youtube.com/watch?v=tiAsmnsJqw0

För mer information om tjänsten kontakta:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.se, 013-36 21 41,

eller

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, 0739-209950.

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-08! Vi gör löpande urval och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt person.

Responsible recruiter

Charlotte Axelsson

Apply

Ad has been closed and it is no longer possible to apply.

Contact us

We are the People and Culture team at SICK Linköping. We can answer all your question on recruitment, life at SICK Linköping, student opportunities or and much more.


Charlotte Axelsson
charlotte.axelsson@sick.se
+46 739 2099 50

Fanny Eriksson
fanny.eriksson@sick.se
+46 70 590 66 18